Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190872
formulaC60H102O6
charge0
mass919.44828
referenceslm:000197811
Image of MNXM190872
InChIKeyJHUCATICQPEXTO-WKYMIQEVSA-N
InChIInChI=1S/C60H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-31-32-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57(55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-33-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23,25,27,29-30,32,34,39,42,57H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26,28,31,33,35-38,40-41,43-56H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,27-25-,30-29-,34-32-,42-39-/t57-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000197811 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/15:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/15:0)