Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-3-(6Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190911
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209988
Image of MNXM190911
InChIKeyAOBNMVJWMNPLPX-WWTRTCQCSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-31-32-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23,25,27,29-30,32,34,38,40-41,43,58H,4-15,17-18,21-22,24,26,28,31,33,35-37,39,42,44-57H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,27-25-,30-29-,34-32-,41-38-,43-40-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000209988 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-3-(6Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:1(6Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:1(6Z))