Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(15-methylhexadecanoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190965
formulaC56H98O6
charge0
mass867.37372
referenceslm:000162985
Image of MNXM190965
InChIKeyZNJKETRBINUPRE-WJDMESHCSA-N
InChIInChI=1S/C56H98O6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-31-35-39-43-47-54(57)60-50-53(51-61-55(58)48-44-40-36-32-29-25-26-30-34-38-42-46-52(3)4)62-56(59)49-45-41-37-33-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h8,10,14-17,20,22,28,33,52-53H,5-7,9,11-13,18-19,21,23-27,29-32,34-51H2,1-4H3/b10-8-,16-14-,17-15+,22-20-,33-28-/t53-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC(C)C)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000162985 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(15-methylhexadecanoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/17:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/17:0)