Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-tridecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191004
formulaC52H90O6
charge0
mass811.2674
referenceslm:000138749
Image of MNXM191004
InChIKeyBKDVBWKRVXFKIK-QAIXBSQASA-N
InChIInChI=1S/C52H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-33-36-39-42-45-51(54)57-48-49(47-56-50(53)44-41-38-35-32-21-18-15-12-9-6-3)58-52(55)46-43-40-37-34-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,19-20,22,25,27,31,34,49H,4-7,9-10,12-16,18,21,23-24,26,28-30,32-33,35-48H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,22-19+,27-25-,34-31-/t49-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000138749 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-tridecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/13:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/13:0)