Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191096
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186762
Image of MNXM191096
InChIKeyOZDYSIQEMIFUTH-XIVHFZIUSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-35-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23,25,27,29-30,35,37-38,41,43,46,56H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26,28,31-34,36,39-40,42,44-45,47-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,27-25-,30-29-,37-35-,41-38-,46-43-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186762 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/16:1(6Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/16:1(6Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))