Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191099
formulaC57H98O6
charge0
mass879.38442
referenceslm:000170932
Image of MNXM191099
InChIKeyWDLBTHXIYRMYRQ-BHGLIWQOSA-N
InChIInChI=1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-31-24-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23,25,27,30,33,36,38-39,41,54H,4-15,17-18,21-22,24,26,28-29,31-32,34-35,37,40,42-53H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,27-25-,33-30-,39-36-,41-38-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000170932 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/16:1(6Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/16:1(6Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))