Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191276
formulaC65H110O6
charge0
mass987.5653
referenceslm:000248348
Image of MNXM191276
InChIKeyHBKJGNUFNAWQOX-ZVPQHKGSSA-N
InChIInChI=1S/C65H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-26,28-29,32-35,41,44,62H,4-15,18,22-23,27,30-31,36-40,42-43,45-61H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,44-41-/t62-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000248348 1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))