Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191313
formulaC64H114O6
charge0
mass979.58636
referenceslm:000242576
Image of MNXM191313
InChIKeyOESKFQRWBJJBKI-NARFDWGYSA-N
InChIInChI=1S/C64H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61(59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,21,24-25,28,32,34,40,43,61H,4-15,17-18,20,22-23,26-27,29-31,33,35-39,41-42,44-60H2,1-3H3/b19-16-,24-21+,28-25-,34-32-,43-40-/t61-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000242576 1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/21:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/21:0)