Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-hexacosanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191315
formulaC69H124O6
charge0
mass1049.71926
referenceslm:000281857
Image of MNXM191315
InChIKeyWQUTWHZQNZFMOL-XBNVCYBUSA-N
InChIInChI=1S/C69H124O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-34-35-37-38-41-44-47-50-53-56-59-62-68(71)74-65-66(64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-27-24-21-18-15-12-9-6-3)75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24,26,29,36,39,45,48,66H,4-16,18-19,22-23,25,27-28,30-35,37-38,40-44,46-47,49-65H2,1-3H3/b20-17-,24-21+,29-26-,39-36-,48-45-/t66-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000281857 1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-hexacosanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/26:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/26:0)