Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-octacosanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191318
formulaC71H128O6
charge0
mass1077.77242
referenceslm:000291207
Image of MNXM191318
InChIKeyXYKIQKBDHKVOSP-SJGOOOOVSA-N
InChIInChI=1S/C71H128O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-34-35-36-37-39-40-43-46-49-52-55-58-61-64-70(73)76-67-68(66-75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-27-24-21-18-15-12-9-6-3)77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24,26,29,38,41,47,50,68H,4-16,18-19,22-23,25,27-28,30-37,39-40,42-46,48-49,51-67H2,1-3H3/b20-17-,24-21+,29-26-,41-38-,50-47-/t68-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000291207 1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-octacosanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/28:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/28:0)