Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-tridecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191416
formulaC54H94O6
charge0
mass839.32056
referenceslm:000148645
Image of MNXM191416
InChIKeyIYIXFZWEZJSFCX-IUGZJWAUSA-N
InChIInChI=1S/C54H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-29-31-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51(49-58-52(55)46-43-40-37-34-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-30-28-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23-24,26,29,31,51H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,25,27-28,30,32-50H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,26-24-,31-29-/t51-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000148645 1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-tridecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/13:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/13:0)