Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191436
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000213001
Image of MNXM191436
InChIKeyWTISSLLJGIVFPF-DUGODKKKSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24-26,28-29,34,37,58H,4-16,18-19,22-23,27,30-33,35-36,38-57H2,1-3H3/b20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,37-34-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000213001 1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:1(11Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:1(11Z))