Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191458
formulaC65H108O6
charge0
mass985.54942
referenceslm:000247267
Image of MNXM191458
InChIKeyMAYCWFKDHBNIJQ-CKAGMLMVSA-N
InChIInChI=1S/C65H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28-29,31-32,35,37-38,41,62H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,30,33-34,36,39-40,42-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,32-31-,37-35-,41-38-/t62-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000247267 1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))