Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191470
formulaC58H104O6
charge0
mass897.44276
referenceslm:000182050
Image of MNXM191470
InChIKeyNHZFOTBSYZDLJK-PFTQANOXSA-N
InChIInChI=1S/C58H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55(53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23,25,28,31,34,55H,4-15,17-18,21-22,24,26-27,29-30,32-33,35-54H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,28-25-,34-31-/t55-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000182050 1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/17:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/17:0)