Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,11E-octadecadienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191523
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000231198
Image of MNXM191523
InChIKeyDZGULJADCWWVNF-MOFAZXKDSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-21,23-25,27-28,30-31,33,35-36,60H,4-15,17-18,22,26,29,32,34,37-59H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,24-21+,28-25-,31-30-,35-27-,36-33-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C=C/CCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000231198 1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,11E-octadecadienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/18:2(9Z,11E)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/18:2(9Z,11E)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))