Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191563
formulaC65H110O6
charge0
mass987.5653
referenceslm:000248894
Image of MNXM191563
InChIKeyCHNHCKBHIGUUFQ-AEJBUJMISA-N
InChIInChI=1S/C65H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28-29,31-32,35,38,62H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,30,33-34,36-37,39-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,32-31-,38-35-/t62-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000248894 1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/20:2(11Z,14Z))