Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191598
formulaC62H108O6
charge0
mass949.51732
referenceslm:000220704
Image of MNXM191598
InChIKeyJMHSIVYURCOEQX-GYAQOFDJSA-N
InChIInChI=1S/C62H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59(57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23,25,28,30-31,33,35,59H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26-27,29,32,34,36-58H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,28-25-,31-30-,35-33-/t59-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000220704 1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/17:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/17:0)