Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-3-tetradecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191670
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191786
Image of MNXM191670
InChIKeyASDRKZMIEBUYGD-BFJIWSBYSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-21-18-15-12-9-6-3)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-32-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23-24,26,28-29,31,33,56H,4-15,17-18,21-22,25,27,30,32,34-55H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,26-24-,29-28-,33-31-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000191786 1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-3-tetradecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/14:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/14:0)