Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM192259Image of MNXM192259
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191768
InChIKeyJYKDXPJYONKEDO-DWFBVFQJSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,17,20-21,24,26,30,36,39,56H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27-29,31-35,37-38,40-55H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,30-26-,39-36-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000191768
slm:000191768
1-(11E-octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))