Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM192806Image of MNXM192806
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC58H102O6
charge0
mass895.42688
referenceslm:000180438
InChIKeyCNBDRGIGQXDWOQ-MWIULOPNSA-N
InChIInChI=1S/C58H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-34-37-39-42-45-48-51-57(60)63-54-55(64-58(61)52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-36-33-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23,25,27,29-30,34,37,55H,4-15,17-18,21-22,24,26,28,31-33,35-36,38-54H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,27-25-,30-29-,37-34-/t55-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000180438
slm:000180438
1-(11E-octadecenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))