Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM192942Image of MNXM192942
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H100O6
charge0
mass905.4217
referenceslm:000188680
InChIKeyUDEYPSURMVZIAA-PLHHMLPXSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-30-31-33-35-38-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-36-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-37-34-32-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23-24,26,28-29,31,33,38,40,56H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,25,27,30,32,34-37,39,41-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,26-24-,29-28-,33-31-,40-38-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000188680
slm:000188680
1-(11E-octadecenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/14:0/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/14:0/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))