Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-triacontanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM193002Image of MNXM193002
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC73H128O6
charge0
mass1101.79382
referenceslm:000296658
InChIKeySHEPQHKIZRGIIF-QMFYKJMOSA-N
InChIInChI=1S/C73H128O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-34-35-36-37-38-39-41-43-46-49-52-55-58-61-64-67-73(76)79-70(68-77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-42-40-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24,26,29,40,42,48,51,57,60,70H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27-28,30-39,41,43-47,49-50,52-56,58-59,61-69H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,29-26-,42-40-,51-48-,60-57-/t70-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000296658
slm:000296658
1-(11E-octadecenoyl)-2-triacontanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/30:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/30:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))