Feedback

1-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-1D-myo-inositol-4-phosphate

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM193423Image of MNXM193423
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC67H107O16P2
charge-3
mass1230.504402
referenceslm:000458503
InChIKeyXYNGVDVWXHWRFM-MGJKAETHSA-K
InChIInChI=1S/C67H110O16P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-29-30-31-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-61(69)81-59(58-80-85(77,78)83-67-64(72)62(70)66(63(71)65(67)73)82-84(74,75)76)57-79-60(68)55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-33-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5-8,11-14,17-20,23-26,28-29,31-32,35,37,59,62-67,70-73H,3-4,9-10,15-16,21-22,27,30,33-34,36,38-58H2,1-2H3,(H,77,78)(H2,74,75,76)/p-3/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,29-28-,32-31-,37-35-/t59-,62-,63+,64-,65-,66+,67+/m1/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000458503
slm:000458503
1-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-1D-myo-inositol-4-phosphate
PIP[4](26:5(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/32:6(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z))