Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM275268
Properties
MNX_IDMNXM275268
formulaC71H120O6
charge0
mass1069.7089
referenceslm:000288084
InChIKeyCCLJDBWEJQQMED-GJRZCGMJSA-N
InChIInChI=1S/C71H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-40-42-45-48-51-54-57-60-63-69(72)75-66-68(77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-39-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-76-70(73)64-61-58-55-52-49-46-43-41-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,30,33,35,40,42,44,47-48,51,53,56,68H,4-15,17,20,22-24,26,29,31-32,34,36-39,41,43,45-46,49-50,52,54-55,57-67H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,35-33-,42-40-,47-44-,51-48-,56-53-/t68-/m1/s1
SMILES[H]\C(CCCCC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCC(=O)O[C@@]([H])(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000288084 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:0)