Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM275512
Properties
MNX_IDMNXM275512
formulaC57H96O6
charge0
mass877.3685
referenceslm:000168744
InChIKeySQDGZILWIUPMHG-GEISDSPMSA-N
InChIInChI=1S/C57H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-25-26-27-28-29-30-31-33-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-21-18-15-12-9-6-3)63-57(60)51-48-45-42-39-36-32-23-20-17-14-11-8-5-2/h15-16,18-19,24-25,27-28,30-31,35-36,38-39,54H,4-14,17,20-23,26,29,32-34,37,40-53H2,1-3H3/b18-15-,19-16-,25-24-,28-27-,31-30-,38-35-,39-36-/t54-/m0/s1
SMILES[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)OC[C@@]([H])(COC(=O)CCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC)OC(=O)CCCC\C([H])=C(\[H])CCCCCCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000168744 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:1(6Z)/14:1(9Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:1(6Z)/14:1(9Z))