The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-dodecanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276439
Properties
MNX_IDMNXM276439
formulaC53H90O6
charge0
mass823.2781
referenceslm:000142692
InChIKeyZCUZZBMCBNXDIL-KUADMRCJSA-N
InChIInChI=1S/C53H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-34-37-40-43-46-52(55)58-49-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-18-15-12-9-6-3)59-53(56)47-44-41-38-35-31-20-17-14-11-8-5-2/h14,16-17,19,22-23,25-26,28-29,32,34,50H,4-13,15,18,20-21,24,27,30-31,33,35-49H2,1-3H3/b17-14-,19-16-,23-22-,26-25-,29-28-,34-32-/t50-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000142692 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-dodecanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/12:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/12:0)