The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276448
Properties
MNX_IDMNXM276448
formulaC56H96O6
charge0
mass865.35784
referenceslm:000161623
InChIKeyBUJMUMDOONOYRM-MBZBDYSGSA-N
InChIInChI=1S/C56H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-35-37-40-43-46-49-55(58)61-52-53(62-56(59)50-47-44-41-38-33-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-34-23-20-17-14-11-8-5-2/h15-16,18-19,24-25,27-28,30-31,35,37,53H,4-14,17,20-23,26,29,32-34,36,38-52H2,1-3H3/b18-15-,19-16-,25-24-,28-27-,31-30-,37-35-/t53-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000161623 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/15:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/15:0)