Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276449
Properties
MNX_IDMNXM276449
formulaC65H114O6
charge0
mass991.5971
referenceslm:000251185
InChIKeySJKIWKWVOPQZFE-ZRRKMBBKSA-N
InChIInChI=1S/C65H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-43-45-48-51-54-57-63(66)69-60-62(71-65(68)59-56-53-50-47-42-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-44-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h15-16,18-19,24,26,30,32,36,38,43,45,62H,4-14,17,20-23,25,27-29,31,33-35,37,39-42,44,46-61H2,1-3H3/b18-15-,19-16-,26-24-,32-30-,38-36-,45-43-/t62-/m1/s1
SMILES[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)O[C@@]([H])(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000251185 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/24:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/24:0)