The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276539
Properties
MNX_IDMNXM276539
formulaC67H114O6
charge0
mass1015.61846
referenceslm:000265523
InChIKeySWYNUHXVLKUXIL-FBGAVTJISA-N
InChIInChI=1S/C67H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25,27-28,32-33,36,38-39,45,48,64H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,26,29-31,34-35,37,40-44,46-47,49-63H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,33-32-,38-27-,39-36-,48-45-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000265523 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))