The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(15-methylhexadecanoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276584
Properties
MNX_IDMNXM276584
formulaC56H98O6
charge0
mass867.37372
referenceslm:000162955
InChIKeySLURULBDICRFGR-YPYMVLDCSA-N
InChIInChI=1S/C56H98O6/c1-5-7-9-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28-32-35-39-43-47-54(57)60-50-53(62-56(59)49-45-41-37-30-14-12-10-8-6-2)51-61-55(58)48-44-40-36-33-29-26-27-31-34-38-42-46-52(3)4/h13,15,17-18,20-21,23-24,28,32,52-53H,5-12,14,16,19,22,25-27,29-31,33-51H2,1-4H3/b15-13-,18-17-,21-20-,24-23-,32-28-/t53-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC(C)C)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000162955 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(15-methylhexadecanoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/17:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/17:0)