The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276598
Properties
MNX_IDMNXM276598
formulaC59H96O6
charge0
mass901.38994
referenceslm:000184759
InChIKeyPPAZVDMJVZTJFX-XSWNAWMMSA-N
InChIInChI=1S/C59H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-28-29-30-32-34-36-38-41-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-39-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-40-37-35-33-31-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,23-26,28-29,32-35,38,41,56H,4-7,9-10,12-15,18,21-22,27,30-31,36-37,39-40,42-55H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-,29-28-,34-32-,35-33-,41-38-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000184759 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))