The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276606
Properties
MNX_IDMNXM276606
formulaC55H94O6
charge0
mass851.33126
referenceslm:000154703
InChIKeyLZAMRLCHNAKMMG-LHLKAHHSSA-N
InChIInChI=1S/C55H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-24-25-26-27-28-29-30-32-34-37-39-42-45-48-54(57)60-51-52(61-55(58)49-46-43-40-35-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-36-33-31-22-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,22-24,26-27,29-30,34,37,52H,4-15,17-18,21,25,28,31-33,35-36,38-51H2,1-3H3/b19-16-,22-20-,24-23-,27-26-,30-29-,37-34-/t52-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000154703 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/16:1(9Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/16:1(9Z))