The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276607
Properties
MNX_IDMNXM276607
formulaC57H98O6
charge0
mass879.38442
referenceslm:000170764
InChIKeyHUSAJXWEGSWNJI-KEIFIGQLSA-N
InChIInChI=1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-26-27-28-29-30-32-34-36-39-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-37-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-38-35-33-31-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,23-25,27-28,30-32,36,39,54H,4-15,17-18,20-22,26,29,33-35,37-38,40-53H2,1-3H3/b19-16-,25-23-,28-27-,31-24-,32-30-,39-36-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000170764 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/18:1(9Z))