The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heneicosanoyl-3-triacontanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276750
Properties
MNX_IDMNXM276750
formulaC78H142O6
charge0
mass1175.95848
referenceslm:000305086
InChIKeyZNUMWRVPBYPEIA-RLUMVTEVSA-N
InChIInChI=1S/C78H142O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-37-38-39-40-41-43-45-48-50-53-56-59-62-65-68-71-77(80)83-74-75(84-78(81)72-69-66-63-60-57-54-51-46-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-82-76(79)70-67-64-61-58-55-52-49-47-44-42-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,26,29,35,42,47,49,55,58,75H,4-16,18-19,21-25,27-28,30-34,36-41,43-46,48,50-54,56-57,59-74H2,1-3H3/b20-17-,29-26-,42-35-,49-47-,58-55-/t75-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000305086 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heneicosanoyl-3-triacontanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/21:0/30:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/21:0/30:0)