The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heptadecanoyl-3-(6Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276787
Properties
MNX_IDMNXM276787
formulaC60H104O6
charge0
mass921.46416
referenceslm:000199256
InChIKeyYDAIHSZNVICIEM-VOOFMIPPSA-N
InChIInChI=1S/C60H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-31-32-33-36-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-57(55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-24-21-18-15-12-9-6-3)66-60(63)54-51-48-45-42-39-35-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,27,29-30,32-33,37-38,40-41,57H,4-15,17-18,20-24,26,28,31,34-36,39,42-56H2,1-3H3/b19-16-,27-25-,30-29-,33-32-,40-37-,41-38-/t57-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/CCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000199256 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heptadecanoyl-3-(6Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/17:0/16:1(6Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/17:0/16:1(6Z))