The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heptadecanoyl-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276801
Properties
MNX_IDMNXM276801
formulaC58H100O6
charge0
mass893.411
referenceslm:000179271
InChIKeyXNCZLNWGNOEMBS-BFWFASDJSA-N
InChIInChI=1S/C58H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-30-31-32-34-36-39-42-45-48-51-57(60)63-54-55(53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-21-18-15-12-9-6-3)64-58(61)52-49-46-43-40-37-33-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h15-16,18-19,24,26,28-29,31-32,36,39,55H,4-14,17,20-23,25,27,30,33-35,37-38,40-54H2,1-3H3/b18-15-,19-16-,26-24-,29-28-,32-31-,39-36-/t55-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000179271 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heptadecanoyl-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/17:0/14:1(9Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/17:0/14:1(9Z))