The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276846
Properties
MNX_IDMNXM276846
formulaC75H126O6
charge0
mass1123.79934
referenceslm:000300089
InChIKeyXJXXYYLHGUXOIZ-AWIXPWGLSA-N
InChIInChI=1S/C75H126O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-37-39-42-45-48-51-54-57-60-63-66-69-75(78)81-72(70-79-73(76)67-64-61-58-55-52-49-46-43-40-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-80-74(77)68-65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17-18,20-21,26-27,29-30,35,38,40,43-44,47,49,52-53,56,58,61,72H,4-16,19,22-25,28,31-34,36-37,39,41-42,45-46,48,50-51,54-55,57,59-60,62-71H2,1-3H3/b20-17-,21-18-,29-26-,30-27-,38-35-,43-40-,47-44-,52-49-,56-53-,61-58-/t72-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000300089 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))