Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276866
Properties
MNX_IDMNXM276866
formulaC67H118O6
charge0
mass1019.6502
referenceslm:000267590
InChIKeyMDDHMSQKGAGAQU-YCAKXTTISA-N
InChIInChI=1S/C67H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-33-35-37-39-41-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-21-18-15-12-9-6-3)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-40-38-36-34-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h15,17-18,20,25,27,31,34,38,40,45,48,64H,4-14,16,19,21-24,26,28-30,32-33,35-37,39,41-44,46-47,49-63H2,1-3H3/b18-15-,20-17-,27-25-,34-31-,40-38-,48-45-/t64-/m0/s1
SMILES[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)OC[C@@]([H])(COC(=O)CCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000267590 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/14:1(9Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/14:1(9Z))