The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276867
Properties
MNX_IDMNXM276867
formulaC75H136O6
charge0
mass1133.87874
referenceslm:000301854
InChIKeyIRFRKVAVURCUOB-LIGZNEDKSA-N
InChIInChI=1S/C75H136O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-37-39-42-45-48-51-54-57-60-63-66-69-75(78)81-72(70-79-73(76)67-64-61-58-55-52-49-46-43-40-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-80-74(77)68-65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,26,29,35,38,44,47,53,56,72H,4-16,18-19,21-25,27-28,30-34,36-37,39-43,45-46,48-52,54-55,57-71H2,1-3H3/b20-17-,29-26-,38-35-,47-44-,56-53-/t72-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000301854 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/22:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/22:0)