The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276870
Properties
MNX_IDMNXM276870
formulaC74H134O6
charge0
mass1119.85216
referenceslm:000299545
InChIKeySTUPQGCOTWDXIW-NTEDIPPQSA-N
InChIInChI=1S/C74H134O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-37-39-41-44-47-50-53-56-59-62-65-68-74(77)80-71(69-78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-42-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)70-79-73(76)67-64-61-58-55-52-49-46-43-40-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,26,29,35,38,43,46,52,55,71H,4-16,18-19,21-25,27-28,30-34,36-37,39-42,44-45,47-51,53-54,56-70H2,1-3H3/b20-17-,29-26-,38-35-,46-43-,55-52-/t71-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000299545 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/21:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/21:0)