The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276929
Properties
MNX_IDMNXM276929
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211560
InChIKeyQIIUQQYZMJUTLA-OXCBKWFASA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-31-32-34-37-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-36-33-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-27,29-30,32-34,39,42,58H,4-15,17-18,20-24,28,31,35-38,40-41,43-57H2,1-3H3/b19-16-,27-25-,30-29-,33-26-,34-32-,42-39-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000211560 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:0/18:1(9Z))