Feedback

 

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM325572
Properties
MNX_IDMNXM325572
formulaC67H108O6
charge0
mass1009.5708
referenceslm:000261110
InChIKeySNAVYRKBHKCBKR-KXLYFXHCSA-N
InChIInChI=1S/C67H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-29,32-34,36-39,45,48,64H,4-6,8-9,11-15,22-24,30-31,35,40-44,46-47,49-63H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-32-,37-34-,38-27-,39-36-,48-45-/t64-/m1/s1
SMILES[H]\C(CC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC(=O)OC[C@@]([H])(COC(=O)CCCCCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC)OC(=O)CCCCCCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000261110 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/22:3(10Z,13Z,16Z)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/22:3(10Z,13Z,16Z)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))