Feedback

 

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(11E-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM325683
Properties
MNX_IDMNXM325683
formulaC59H102O6
charge0
mass907.4376
referenceslm:000190085
InChIKeyJBLOLFZTIGSICD-MQQXALDASA-N
InChIInChI=1S/C59H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28,30,56H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,29,31-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,30-26-/t56-/m1/s1
SMILES[H]\C(CC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@]([H])(COC(=O)CCCCCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C([H])=C(/[H])CCCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(11E-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000190085 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(11E-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/18:1(11E)/20:3(11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/18:1(11E)/20:3(11Z,14Z,17Z))