Feedback

 

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-octacosanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM325908
Properties
MNX_IDMNXM325908
formulaC69H128O6
charge0
mass1053.751
referenceslm:000283109
InChIKeySUHPZASJSLNDQD-QKGYOSJESA-N
InChIInChI=1S/C69H128O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-34-35-36-37-39-41-44-47-50-53-56-59-62-68(71)74-65-66(64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-27-24-21-18-15-12-9-6-3)75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-38-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h18,21,26-27,29,40,66H,4-17,19-20,22-25,28,30-39,41-65H2,1-3H3/b21-18-,29-26-,40-27-/t66-/m1/s1
SMILES[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCC(=O)O[C@@]([H])(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-octacosanoyl-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000283109 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-octacosanoyl-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z)/28:0)
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z)/28:0)