Feedback

 

1-O-hexacosyl-2-eicosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM422228
Properties
MNX_IDMNXM422228
formulaC69H128O5
charge0
mass1037.7516
referenceslm:000276289
InChIKeyORVTWDAXCMLUJQ-XYEZKOHRSA-N
InChIInChI=1S/C69H128O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-33-34-35-36-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-72-65-67(74-69(71)63-60-57-54-51-48-45-42-39-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)66-73-68(70)62-59-56-53-50-47-44-41-38-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20,26,29,41,44,67H,4-7,9-10,12-16,18-19,21-25,27-28,30-40,42-43,45-66H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,29-26-,44-41-/t67-/m1/s1
SMILES[H]\C(CC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCCCC(=O)OC[C@@]([H])(COCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-O-hexacosyl-2-eicosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000276289 1-O-hexacosyl-2-eicosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-26:0/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(O-26:0/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))