Feedback

 

1-O-hexacosyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM422701
Properties
MNX_IDMNXM422701
formulaC62H116O5
charge0
mass941.5814
referenceslm:000215676
InChIKeyGZKFYBDLMKYSSA-AAZCRUHBSA-N
InChIInChI=1S/C62H116O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-37-39-42-45-48-51-54-57-65-58-60(67-62(64)56-53-50-47-44-40-24-21-18-15-12-9-6-3)59-66-61(63)55-52-49-46-43-41-38-36-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20,26,36,60H,4-7,9-10,12-16,18-19,21-25,27-35,37-59H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,36-26-/t60-/m1/s1
SMILES[H]\C(CC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCCCCC(=O)OC[C@@]([H])(COCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-O-hexacosyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000215676 1-O-hexacosyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-26:0/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
TG(O-26:0/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z))