Feedback

 

1-O-hexacosyl-2-tridecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM422919
Properties
MNX_IDMNXM422919
formulaC64H116O5
charge0
mass965.6028
referenceslm:000234156
InChIKeyCXBNMVIRIGZWHW-LSBYOTMJSA-N
InChIInChI=1S/C64H116O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-31-32-33-34-36-38-40-42-44-47-50-53-56-59-67-60-62(69-64(66)58-55-52-49-45-21-18-15-12-9-6-3)61-68-63(65)57-54-51-48-46-43-41-39-37-35-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,25,27,35,37,41,43,48,51,62H,4-16,18-19,21-24,26,28-34,36,38-40,42,44-47,49-50,52-61H2,1-3H3/b20-17-,27-25-,37-35-,43-41-,51-48-/t62-/m1/s1
SMILES[H]\C(CCCCC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCC(=O)OC[C@@]([H])(COCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-O-hexacosyl-2-tridecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000234156 1-O-hexacosyl-2-tridecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-26:0/13:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(O-26:0/13:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))