Feedback

 

1-O-hexadecyl-2,3-di-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM423038
Properties
MNX_IDMNXM423038
formulaC67H112O5
charge0
mass997.6032
referenceslm:000254581
InChIKeyDUFLGEOCFSCXFT-DSYWKKPOSA-N
InChIInChI=1S/C67H112O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-45-48-51-54-57-60-66(68)71-64-65(63-70-62-59-56-53-50-47-44-27-24-21-18-15-12-9-6-3)72-67(69)61-58-55-52-49-46-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-26,28-29,32-35,38-41,45-46,48-49,65H,4-15,18,21-24,27,30-31,36-37,42-44,47,50-64H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-,48-45-,49-46-/t65-/m1/s1
SMILES[H]\C(CCCCC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC(=O)OC[C@@]([H])(COCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1-O-hexadecyl-2,3-di-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000254581 1-O-hexadecyl-2,3-di-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-16:0/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z))
TG(O-16:0/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z))