This is version 4.2 of MetaNetX/MNXref
 Feedback

PC(20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM70119Image of MNXM70119
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC48H82NO8P
charge0
mass832.140381
referencehmdb:HMDB0008379
InChIKeyQZGIFKGCCLTZCO-UKODGXAMSA-N
InChIInChI=1S/C48H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h9,11,15,17,20-23,26-29,32,34,46H,6-8,10,12-14,16,18-19,24-25,30-31,33,35-45H2,1-5H3/b11-9-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-/t46-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0008379 PC(20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2-{[(2R)-3-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-2-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]propyl phosphonato]oxy}ethyl)trimethylazanium
1-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
1-Meadoyl-2-eicsoate
1-Meadoyl-2-eicsoatetraenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
1-Meadoyl-2-eicsoic acid
Lecithin
PC(20:3/20:4)
PC(20:3W9/20:4W3)
PC(20:3n9/20:4n3)
PC(40:7)
Phosphatidylcholine(20:3/20:4)
Phosphatidylcholine(20:3W9/20:4W3)
Phosphatidylcholine(20:3n9/20:4n3)
Phosphatidylcholine(40:7)
gpcho(20:3/20:4)
gpcho(20:3W9/20:4W3)
gpcho(20:3n9/20:4n3)
gpcho(40:7)
lecithin
hmdb:HMDB08379 secondary/obsolete/fantasy identifier