Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM937914
formulaC85H141NO9P
charge-1
mass1352.004141
referenceslm:000630299
Image of MNXM937914
InChIKeyMWQZUWBOIKZGKR-FWJAMVNASA-M
InChIInChI=1S/C85H142NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-39-40-41-42-43-45-46-48-50-52-55-58-61-64-67-70-73-76-84(88)92-80-82(81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-63-60-57-54-27-24-21-18-15-12-9-6-3)95-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-53-51-49-47-44-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-29,32-35,38-39,44,47,54,82H,4-6,13-15,22-24,30-31,36-37,40-43,45-46,48-53,55-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,39-38-,47-44-,54-27-/t82-/m1/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630299 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/28:5(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))